Zur Übersicht, sortiert nach Jahren

Spěwny wječor na kóncu hodowneho časa w Rakecach

Datum

K hodowemu časej słušeja tež hodowna hudźba a hodowne kěrluše a spěwy. Čłonojo Rakečanskeje Bjesady su sej tež adwenty abo hodowny swjedźen přeli. Ale w advenće je ćežko kmany termin za nowe zarjadowanja nadeńć. Na zbožo je tež doba hač do předstajenja Knjeza, 2.februara, z hodownym časom zwjazana. Tehodla su čłonojo Bjesady wobzamknyli zo budu město hownički 1.februara spěwny wječork z hodownej hudźbu, kerlušemi a spěwami přewjesć.
Wosebje aktiwnje stej knjeni Andrea Langnerowa a knjeni Marija Herrmannowa spěwny wječor přihotowałoj. Wonej stej z dźećimi na pišćelach a gitarach zwučowałoj. Tak možachu dźěći spěwarjow derje na swojich instrumentach přewodźeć.
Nimo toho su młodźi hercy tež instrumentalne kuski přednjesli.Tute přinoški su měli wysoki niwow. Mjez młodostnymi su byli wobdźělnicy wubědźowanja »Jugend musiziert«. Tam docpěštej Lisa Schmiedelec a Sophia Düringec druhe městno. Ale tež přinoški wot Marty Langnerec, Hilže Langnerec, Annje Schmiedelec a Julije Strausec su so derje poradźili.
Mamy so knjeni Langnerowej, knjeni Herrmannowej a wosebje dźěćom za rjany wječor dźakować.
Na spěwnym wječoru su so nimale 20 wopytarjow wobdźělili. To je dobra ličba za tutón prěni posbyt za tajke zarjadowanje. Wězo je přičina za to tež, zo je so pozawnowy chór, kiž je na tutym dnju w farje próbował, na spěwnym wječorom wobdźělił. Za dalše tajke wječory dyrbimy lěpje wabić, zo by čłonow wosady puć k farskej bróžni nadźešło. Tež tehodla, dokelž je za wuwiće młodych wuměłcow tež zajimowany publikum trěbny.

Autor